Versenyszabályzat

KÖZLEKEDIK A CSALÁD

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI VETÉLKEDŐ

VERSENYSZABÁLYZATA


A verseny meghirdetője és lebonyolítója:

ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: ORFK-OBB)

(székhelye: 1139 Budapest Teve u. 4–6., adószáma: 15720890-2-51).


A verseny szakmai támogatója:

Porsche Hungária Kereskedelmi Kft., Autós Életciklus Érdekképviseleti Nagykoalíció Egyesület (röviden: Autós Nagykoalíció).

 

A vetélkedő célja:

A közlekedők széles rétegeinek – gyalogos, kerékpáros, gépjárművezető, utas – figyelmét egyidejűleg ráirányítani a biztonságos, balesetmentes közlekedésre, a szülői példamutató magatartás fontosságára és a család, a közösség nevelő erejére.


A vetélkedő szervezője és lebonyolítója: ORFK-OBB és fővárosi/vármegyei balesetmegelőzési bizottságok.

 

A részvétel feltételei:

A versenyre nevezhet minden olyan magyarországi lakóhellyel rendelkező család (egyszülős család is), ahol legalább az egyik felnőtt rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá 6-17 év közötti gyereke(ke)t nevel/nevelnek, aki(k) az országos döntő utolsó napjáig nem tölti(k) be a 18. életévét/életévüket. Továbbjutás esetén a csapat összetételén nem szabad változtatni.

Egyszülős család nevezése esetén, a versenyen való elindulás feltétele, hogy a versengés napján még egy nagykorú személlyel kiegészülve jelenjenek meg, aki lehet, rokon vagy a család közeli barátja. Továbbjutás esetén ebben a formában kell a döntőn is részt venni.

 

A vetélkedő menete:

Két fordulóból áll, válogatókból és az országos döntőből.


 1. Válogatók (területi versenyek)

A fővárosi és vármegyei balesetmegelőzési bizottságok a területi versenyt 2024. április 27. és június 08. között rendezik meg a verseny honlapján (www.kozlekedikacsalad.hu) közzétett helyszíneken (főváros és megyeszékhelyek).

A területi versenyre jelentkezni lehet:

                 – a verseny honlapján, elektronikus úton,

                 – a verseny napján, a helyszínen, személyesen.

Az elektronikus jelentkezésnél meg kell adni a családtagok vezeték- és keresztnevét, életkorát, lakcímét (a vármegye megadásával vagy Budapest megjelöléssel), illetve a vezetői engedély számát.

A verseny honlapján jelentkező családok elektronikus visszajelzést kapnak, majd regisztrációs adataikat a szervező a kiértesítés és a folyamatos kapcsolattartás érdekében a területi balesetmegelőzési bizottságoknak megküldik. A versenyzők a regisztrációval tudomásul veszik, hogy a regisztráció során megadott adataikat a szervező az érintett területi balesetmegelőzési bizottságnak továbbítja.

A területi versenyek kötelező feladat elemei:

 1. „B” kategóriás illetve kerékpáros KRESZ-tesztlap kitöltése,
 2. kerékpáros feladat teljesítése
 3. c) autós ügyességi pálya és/vagy szabályossági feladat teljesítése,
 4. d) gyakorlati és/vagy elméleti elsősegély-nyújtási ismeret.           

Az autós ügyességi feladatot az egyik szülőnek, a kerékpáros ügyességi feladatot egy gyereknek és a másik szülőnek kell végrehajtania. Egy család csak egy területi versenyen indulhat és egy személy kizárólag egy család tagjaként vehet részt a versenyben.

A területi versenyen csak az vehet részt, aki teljes csapatlétszámmal a verseny kezdetekor versenyzésre alkalmas fizikai és mentális állapotban jelen van a versenyhelyszínen. A versenyhez utólagosan csatlakozni nem lehet. A versenyen nem vehet részt az, aki alkohol, gyógyszer, drog vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt áll. A versenyzők a versenyen saját felelősségükre vehetnek részt. 17 éven aluli személy kizárólag a törvényes képviselő hozzájárulásával vehet részt a versenyben. A törvényes képviselő felel az általa a versenyre nevezett 17 éven aluli személy mentális és fizikai alkalmasságáért. A versenyre 6 évesnél fiatalabb személy nem nevezhető.


 1. Országos döntő

A családi vetélkedő országos döntője az ORFK-OBB, a Baranya Vármegyei és a Tolna Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottságok szervezésében 2024. augusztus 24-25. között Pécs és vonzáskörzetében kerül megrendezésre.

 

2.1. Elméleti verseny

„B” kategóriás illetve kerékpáros KRESZ-tesztlap kitöltése.

 

2.2. Gyakorlati verseny

Az ügyességi versenyek Baranya vármegye területén kerülnek lebonyolításra. A gyakorlati versenyszámokat a családok a regisztrációnál kihúzott sorrendben teljesítik. A csapatok az állomások között a ŠKODA márkaképviselet által biztosított gépjárművekkel közlekednek.

Az országos döntő gyakorlati feladatai:

 1. kerékpáros ügyességi feladat teljesítése,
 2. b) autós ügyességi pálya teljesítése,
 3. c) gyakorlati elsősegély-nyújtási feladat. 

Az autós ügyességi feladatot az egyik szülőnek, a kerékpáros ügyességi feladatot egy gyereknek és a másik szülőnek kell végrehajtania. A fentieken kívül még egy gyakorlati feladatot kell végrehajtani. A verseny előtt a versenyszámokról, és azok súlyozásáról a családokat tájékoztatni kell.  


2.3. Az országos verseny értékelése

A gyakorlati feladatokat előre meghatározott értékelési szempontok alapján bonyolítják le, erről az országos döntő megnyitóján a szervezők adnak tájékoztatást. Érvényes eredmény elérésének feltétele az elméleti és gyakorlati feladatok maradéktalan teljesítése. A végeredményt a feladatok során elért helyezéshez rendelt pontszámok összértéke határozza meg. Pontegyenlőség esetén a KRESZ tesztlapon elért helyezés dönt. A versenyből a szervezők jogosultak kizárni azt a családot, amelyik sportszerűtlenül, mások akadályozásával, megtévesztésével, zavarásával vagy egyéb magatartással kíván jogosulatlan előnyhöz jutni és azokat is, akik mások életét, egészségét, testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsítanak, valamint a verseny lebonyolítását akadályozzák, a rendet megzavarják. A szervezők az egyes feladatok teljesítésére időkorlátot határozhatnak meg. Az a család, amelyik az adott feladatot az arra előírt időkorláton belül nem tudja teljesíteni, a szervezők döntése szerint az adott feladatból vagy versenyből kizárásra kerülhetnek. Az egyes versenyfeladatokat objektív módon kell értékelni, az értékelési szempontokat a versenyfeladat előtt meg kell határozni, a versenyzők tudomására kell hozni. 


 1. A területi versenyek és az országos döntő irányítása

A területi selejtezőket a fővárosi és a vármegyei balesetmegelőzési bizottságok szervezik és bonyolítják. A területi versenyek során elért eredmények alapján megállapítják a sorrendet, és az első helyezett továbbjut az országos döntőbe. A pályabírók döntésével szemben a vármegyei balesetmegelőzési bizottság képviselőjéhez lehet fordulni a feladat végrehajtását követően. Az eredmény kihirdetését követően ellenvetésnek, panasznak, óvásnak nincs helye. 

Az országos döntőt az ORFK-OBB a Baranya Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság és a Tolna Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság szervezi és rendezi meg. A pályabírók döntésével szemben a feladat végrehajtását követően az ORFK-OBB jelen lévő főtitkárához lehet fordulni. Az eredmény kihirdetését követően ellenvetésnek, panasznak, óvásnak nincs helye. 


 1. A verseny díjazása

Az országos verseny fődíja egy Škoda Scala személygépkocsi. Az országos döntőn résztvevő minden család több értékes ajándékban részesül, és a 2-20. helyezett család egy-egy hosszú hétvégére szóló magyarországi üdülést és üzemanyag utalványt nyer. Bővebb információ a vetélkedő honlapján található.


 1. Nyeremények átvétele

Az országos döntőn résztvevő családok részére az ajándékok, valamint a 2-20. helyezett család részére járó üdülési és üzemanyag utalványok a jogosultak részére a verseny helyszínén kerülnek átadásra. Amennyiben az arra jogosult a helyszínen az átadáskor nincs jelen, illetve az átvételt megtagadja, úgy az átvételre való jogosultságát elveszíti. Ez esetben az érintett ajándék, illetve üdülési és üzemanyag utalvány nem kerül más részére átadásra.

A nyertes család a fődíjat 90 napon belül veheti át a kijelölt Škoda márkakereskedésben. Az átvétel menetéről, az átíráshoz szükséges adatok megadásáról a díjátadáson részt vevő Porsche Hungária Kft. képviselője ad tájékoztatást. A nyertes családnak együtt kell működnie a Porsche Hungária Kft.-vel a nyeremények átvétele érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és a nyeremény határidőn belüli átadása meghiúsul, e körülmény a szervezők vagy a versenyt meghirdetők felé nem róható fel.

A nyeremények pénzre át nem válthatók, másra át nem ruházhatók. A fődíj átírásával kapcsolatos költségek a verseny szervezőjét terhelik.


 1. Iskolák versenye

A versenyben részt vevő családok a versenyre történő regisztrációkor meg kell jelöljenek egy iskolát, akit a részvételükkel támogatni kívánnak. Azok az iskolák, akik a versenyhez csatlakoznak az ehhez szükséges elfogadó nyilatkozat aláírásával, az őket támogató és versenyen résztvevő családok résztvevői létszámának megfelelő pontokat gyűjtenek. Az az iskola, aki a legtöbb pontot gyűjti össze a verseny alatt, az alábbi nyereményben részesülhet:

 1. helyezett: 500 000 Ft értékű iskolaszer
 2. helyezett: 300 000 Ft értékű iskolaszer
 3. helyezett: 100 000 Ft értékű iskolaszer

Pontegyenlőség esetén az iskolákat támogató családok által elért eredmény, sorrend a döntő.

Az iskolák kizárólag azon támogató család után kapnak érvényes pontokat, akik a versenyben ténylegesen részt is vesznek.

 

 1. Adózás

A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a verseny szervezője viseli.


 1. Egyéb

Azok a személyek, akik a területi verseny vagy az országos döntő szervezésében, lebonyolításában közvetlenül vagy közvetve részt vesznek nem indulhatnak a vetélkedőn.  

Az országos döntőn nem vehetnek részt a vetélkedősorozat 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. 2021., 2022. és 2023. évi versenyén győztes családok.

A versenyző családok a vetélkedőn való indulással elfogadják, amennyiben megnyerik a versenyt a főnyeremény átadásától számított 1 év időtartamig a nyereményautót nem értékesítik tovább, a járművön megőrzik és karbantartják a „Közlekedik a család” logót és reklám feliratot.

A szervező fenntartja a jogot a területi és az országos döntő versenyszámainak esetleges változtatására. A változtatásról a szervező igyekszik előzetesen tájékoztatni a versenyzőket a verseny hivatalos honlapján.


Biztonsági rendszabályok:

A versenyfeladatok végrehajtása során a KRESZ szabályokat be kell tartani, a vezetőnek a személyi okmányait és jogosítványát magánál kell tartania. A versenyfeladatok végrehajtásában kizárólag olyan személy vehet részt, aki arra mind fizikai, mind mentális állapotát tekintve alkalmas.

A vetélkedősorozat alatt a családok a feladatokat saját felelősségükre hajthatják végre, erről a regisztráció során írásos nyilatkozatot kell tenniük. A versenyen nem vehet részt olyan személy, aki alkoholos, gyógyszeres befolyás, vagy egyéb tudatmódosító szer befolyása alatt áll. A fenti feltételek be nem tartása esetén az érintett család kiesik, illetve bármikor kizárható a versenyből. A versenyző kívánságára a gyakorlati feladatok során az autóban családtagok is tartózkodhatnak azzal, hogy ez esetben a résztvevő családtagok sértetlenségéért a versenyszámot végrehajtó személy felel. A versenyzők felelnek minden olyan kárért, amely a válogató és a döntő szabályainak be nem tartása miatt a versenyzőnél, illetve más személynél keletkezik.

 

 1. Adatvédelem

A versennyel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A versenyben részt vevők tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy:

– a szervező mint adatkezelő és lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a versennyel összefüggésben a verseny lebonyolítása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje és feldolgozza,

– a területi versenyeken és az országos döntőn helyezést elérők nevét, a lakhely szerinti település megjelölésével a szervező a verseny honlapján nyilvánosságra hozza,

– a versenyen résztvevőkről, a területi versenyekről, az országos döntőről és a fődíj átadásról kép-, hang-, és filmfelvétel, illetve újságcikk készül, amelyet a szervező az érintett külön hozzájárulása alapján jogosult ellenszolgáltatás nélkül a személyiségi jogok betartásával felhasználhat honlapján, közösségi média felületen, nyomtatott és elektronikus reklámanyagokban, egyéb médiában történő megjelenés esetén,

– részvételükkel elfogadják a versenyszabályzat rendelkezéseit.

Amennyiben a versenyző a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával vagy helyszíni nevezés esetén az erre irányuló nyilatkozat aláírásával külön, kifejezetten hozzájárul, hogy az ORFK-OBB regisztráció során megadott adatait marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton) érdekében kezeli és felhasználja.

Az adatkezelő a személyes adatokat a fenti marketing célból addig kezeli, amíg az érintett az ehhez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A szervező kinyilvánítja, hogy az adatgyűjtés kizárólag a versennyel kapcsolatban történik. A versenyen részt vevő családok személyes adatai az országos döntőről készült közjegyzői okiraton kívül a számítógépes adatbázisban kerülnek tárolásra és a verseny lezárását követő 30 napon belül törlésre kerülnek.

Az adatok kezelője: a szervezők megbízásából a Café Communications Kft. (székhelye:1037 Budapest, Seregély utca 3-5.)., mint adatfeldolgozó végzi.

A versenyző tudomásul veszi, hogy a versenyből való kizáráshoz vezet, ha a verseny lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A versenyzők a versenyben való részvételhez kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a versenyzőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az alábbi címeken: 1139 Budapest Teve u. 4–6., postai címen vagy a kozlekedes@orfk.police.hu e-mail címen. Ezen kívül a versenyzőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A versenyző a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A versenyző az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni.   

 

Budapest, 2024. 03. 14.

 

ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Képviselője: Berzai Zsolt r. alezredes, főtitkár